OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Správným odmítnutím můžete získat víc než souhlasem. Jak na to?

VIPosobnosti.cz/Relax

Odmitnuti NE

Foto: Pinterest.com

Je hodně lidí, kteří nabídky a druhé neradi odmítají, třeba proto, že se bojí aby  nebyli ti špatní nebo aby si to s ostatními nerozházeli. Ne každý je taky tak pohotový, aby dokázal rychle zareagovat nebo uměl jednoduše říci ne.

Být asertivní znamená umět uzavřít kompromis, přiměřeně prosazovat oprávněné požadavky či odmítnout nepřijatelné nároky.Toto umění nám dává možnost odmítat, aby s námi druzí manipulovali nebo abychom  se my nebo druzí cítili ponižováni.  Proto je důležité  umět se orientovat a vnímat různé sociální situace. Velmi důležitá a podstatná je dovednost pravdivě vyjadřovat vlastní pocity a myšlenky, být jistý a autentický ve svém projevu. 

Asertivní jednání využíváme pokaždé, když jsme ve styku s druhou osobou. Není důležité, jsme-li v postavení „vedoucího“ či „podřízeného“. Naučit se vyjadřovat svá stanoviska, nebát se oponovat, umět se naučit prosadit své oprávněné požadavky a říkat ne na nepřijatelné nároky,  to vše jsou projevy asertivity v jednání. Lze sem zahrnout i dovednost vyrovnávat se s kritikou (ať oprávněnou tak neoprávněnou) i s vlastními chybami. Velmi důležité se ukazuje být umění požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti z vlastního jednání. Mnoho lidí chodí dlouho okolo „horké kaše“, než dojde k tomu, že vás chtějí o něco požádat. Ten, kdo se naučí jednat asertivně se dovede dobře ubránit těm, kteří by s ním snad chtěli manipulovat.

Aby si s námi ostatní nedělali, co chtějí, měli bychom vědět, jak se manipulace projevuje.

Záleží na typu osobnosti a může mít několik forem. Například různé způsoby agresivity a nebo naopak různé formy nemohoucnosti a citového vydírání.

Jedním z agresivních způsobů je nezdravě autoritativní, panovačné chování. Častým projevem je svalování odpovědnosti a viny na nevinného, jeho morální i profesní deptání neustálou kritikou a vydáváním se za jediného spravedlivého.

Součástí takového chování je často vypočítavost, prosazování vlastních výhod na úkor jiných a parazitování na nich. Agresivní člověk bývá hrubý, křičí.

Jiným způsobem je snaha citově vydírat dáváním najevo svou nemohoucnost a neschopnost něčemu porozumět, či něco vykonat, být k politování. Je to i projev určité „mazanosti“, „vychytralosti“. Takovou formou může být také závislost na silnějším jedinci a úmyslné parazitování vůči jeho osobě.

Vyhraněnou formou manipulace je bezpodmínečné vyžadování loajality a vynucování si poslušnosti za údajně poskytnutou ochranu a záštitu, tady by se dalo říci, že je to rozmazlenost.

Pokud se nenaučíme říkat ne, pak nám nezbývá, než se zbláznit z toho, co vše jsme naslibovali a jak to vyřešit, abychom vše mohli splnit nebo aby si s námi ostatní nedělali co chtějí.

Asertivnímu chování se dá naučit v každém věku. Vyžaduje to ovšem dostatečný trénink dovedností v jednání někdy i pomocnou ruku.

Autor: Jan Čížek

Spolupráce

Fantasy Travel

Himalaya Family Adventure

Kouzlo úspěchu 

 

 

VIP TV